inici > Legislació vigent

Legislació vigent

En l'actualitat, a excepció del gos guia o pigall que està regulat per una llei estatal des de l'any 1966, la legislació existent pel que fa al gos d'assistència dins de territori espanyol és de caràcter autonómic. Les comunitats autónomes que han tingut activitat legislativa sobre aquest tema són les següents:

Comunitats autónomes que compten amb una llei (aprovada) que garanteix l'accés a l'entorn de persones amb discapacitat acompanyades de gossos d'assistència.

Comunitat Valenciana

Llei 12/2003, aprovada el 10 d'abril de 2003 per la Generalitat Valenciana, sobre Gossos d'Assistència per a Persones amb Discapacitats. Aquesta llei es va aconseguir en gran part pel treball realitzat per Arcadys (Associació per al Respecte i Convivència amb els Animals Domèstics i Salvatges) amb seu a València (www.arcadys.org).


Podeu llegir la redacció íntegre de la llei clicant aquí.


Galícia

Llei 10/2003, aprovada el 26 de desembre de 2003 per la Xunta de Galícia, sobre l'accés a l'entorn de les persones amb discapacitat acompanyades de gossos d'assistència. Aquesta llei es va aconseguir en gran part pel treball realitzat per Aepa (Asociación Española de Perros de Asistencia) amb seu a Getafe, Madrid (www.ctv.es/USERS/aepa/).


Podeu llegir la redacció íntegre de la llei clicant aquí.


País Basc

Llei 10/2007, aprovada el 29 de juny de 2007 per Eusko Jaurlaritza, sobre Gossos d'Assistència per a l'Atenció a Persones amb Discapacitat. Aquesta llei es va aconseguir en gran part pel treball realitzat per Aepa-Euskadi (Asociación Española de Perros de Asistencia) amb seu a Bilbao (www.aepa-euskadi.org/index-cas.htm).


Podeu llegir la redacció íntegre de la llei clicant aquí.Catalunya

Llei 19/2009, aprovada el 26 de novembre de 2009 pel Parlament de Catalunya i que garantitza l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència. Aquesta llei s'ha aconseguit gràcies a l'esforç de les entitats vinculades al món del gos d'assistència i del gos de teràpia, com és el cas de la nostra associació.

Podeu llegir la redacció íntegre de la llei clicant aquí


Comunitats autónomes que compten amb un avantprojecte de llei que garanteix l'accés a l'entorn de persones amb discapacitat acompanyades de gossos d'assistència.

Comunitat de Madrid

L'any 2006 el govern autonómic va elaborar un avantprojecte de llei, el qual va entrar posteriorment en fase d'inactivitat i des d'aleshores no hi ha indicis que ens facin pensar que hi hagi activitat legislativa. Malgrat aixó la nostra homóloga, Aepa-Madrid, segueix treballant perquè ben aviat aquesta comunitat pugui comptar també amb una llei que actuï en defensa i ajuda del gos d'assistència.


Comunitats autónomes que compten amb una llei (aprovada) sobre accessibilitat i supressió de barreres, que per extensió garanteix l'accés a l'entorn de persones amb discapacitat acompanyades de gossos d'assistència.

Castella i Lleó

Llei 3/1998, de 24 de juny de 1998, aprovada per la Junta de Castella i Lleó, sobre l'accessibilitat i supressió de barreres. No és própiament una llei amb una redacció exclusiva al voltant del gos d'assistència, peró si que pretén garantir l'accessibilitat a totes les persones, en especial a les que tinguin algun tipus de discapacitat. En el títol II, capítol I, article 28.2, especifica que "les persones amb discapacitat visual o altres que per la seva discapacitat física o psíquica es fes precís que anessin acompanyades de gossos-guia, podran accedir amb ells a tots els llocs, allotjaments, establiments, locals, transports i altres espais d'ús públic sense que aixó comporti cap despesa addicional".


Podeu llegir la redacció íntegre de la llei clicant aquí.


logo AEPA - Catalunya
català | español
AAA

Notícies

veure-les totes
Administració
petjades de gos petjades de gos petjades de gos petjades de gos